Gå till:

Slutrapport ETTdemoFlis

Hur kan flistransporter effektiviseras i framtiden? Kanske kan en 34 meter lång och 98 ton tung flisbil vara lösningen.

Syftet med projektet har varit att studera konsekvenserna av en 34 m lång och 98 ton tung flisbil med avseende på energieffektivitet, åkarens ekonomi, funktionalitet i aktuell trafikmiljö samt att studera vågsystemets noggrannhet.

Efter en utdragen tillståndsprocess för att få trafikera den aktuella sträckan kunde fordonet tas i drift, först som 74-tonnare 2014 och sedan som 98-tonnare i februari 2020. Ett flertal studier har genomförts avseende bränsleförbrukning och vågteknik. Med utgångspunkt i de studierna har analyser av ekonomiska förutsättningar kunnat göras.

Resultatet visar att ett HCT-fordon med bruttovikter upp mot 98 ton och 34 meters längd inte har några oväntade problem att ta sig fram och fungera även i relativt tät storstadsnära trafik. Det större 98-tonsfordonet framstår som ekonomiskt fördelaktigt förutsatt att det kan lastas till bruttovikter över 80 ton, motsvarande drygt 50 ton lastvikt. I övriga fall framstår det mindre 64-tonsfordonet som mest lönsamt.

Den 74-tonskombination som testades under större delen av projekttiden har visat sig vara känslig för lastmängderna och har därför inte gett positiva resultat gällande bränslebesparing i denna studie.

De metoder för vägning genom fordonets interna system som testades visade på allt för stora osäkerheter i mätningarna för att kunna användas för praktisk viktuppskattning.

Nr 13-2021    Publicerad 2021-03-08 14:27
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Johanna

Enström

Tidigare anställd
 070 - 224 99 28

Henrik

Von Hofsten

Tidigare anställd
 070 - 528 85 51
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.