Gå till:

Tio år med 74-tonsfordon – hur funkar de i praktiken?

Foto: Emil Petersson, Volvo trucks, och Erik Viklund
I den här filmen intervjuas några chaufförer om sina upplevelser av att köra timmerbilar på 74 ton. Hur är det med framkomligheten? Är de svårare att vända med? Bromsar de sämre? Går de sönder oftare?

Skogforsk har testat och utvecklat virkesfordon med bruttovikt på 74 ton sedan 2009. Lärdomarna har bland annat varit att det går åt 10 procent mindre bränsle per ton-kilometer jämfört med virkesfordon på 64 ton och att de större ekipagen inte innebär en försämring av trafiksäkerheten, snarare bättre.

I den här filmen filmen intervjuas förare som kört 74-tonsfordon under en längre period. De berättar om styrkor och svagheter med de tyngre ekipagen och om hur de är att manövrera på landsvägar och skogsbilvägar.

Nr 65-2019    Publicerad 2019-10-21 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Henrik

Von Hofsten

Tidigare anställd
 070 - 528 85 51
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.