Gå till:

Högre netto när avstånd till industri vägdes in i skördarapteringen

Foto: Erik Viklund
Det totala nettot efter avverkning ökade när avstånd till industri var en styrande parameter vid skördaraptering, visar en fallstudie. Dessutom blev miljöpåverkan lägre genom kortare transportavstånd.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1027-2019.

I de flesta skogliga organisationer är styrningen av virkesflödet från skog till bilväg (produktionen) och styrningen av transporter från bilväg till industri (virkesflödet) två separata processer. Det innebär att man, i skördarens aptering, i dagsläget inte tar hänsyn till kostnaden för transport till industri. Men om transportkostnaden till industri vägs in i skördardatorns prislistor kan man skapa ett högre totalt ekonomiskt netto liksom lägre miljöpåverkan genom kortare transportavstånd.

Uttaget av timmer, massaved och bränsleved baseras då delvis på avstånden till olika industrier och blir därmed mer flexibelt och rationellt. Det kan till exempel löna sig att ta ut en relativt sett större volym av ett virkessortiment trots att dess listpris är lägre. 

Om avverkningstrakten till exempel ligger betydligt närmare ett klentimmersågverk än ett normalsågverk kan det löna sig att öka andelen klentimmer i apteringen på bekostnad av volymen normaltimmer.

För de två företag som var föremål för fallstudien ökade det totala nettot efter avverkning med två respektive fyra procent genom kortare transportavstånd och därmed högre resurseffektivitet.

Studien har finansierats med bidrag från Energimyndigheten och genomförts tillsammans med Södra och Sveaskog.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 64-2019    Publicerad 2019-10-14 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Sara

Holappa Jonsson

Tidigare anställd

Victor

Asmoarp

Tidigare anställd

Ingemar Eriksson

Forbis
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.