logga
Bild: Charlotte Hessulf, Skogforsk
Ramperioden 2021–2024 var omvälvande med pandemi, krig i Ukraina, klimatförändringar och en svikande ekonomi. Vid periodens slut gjorde vi en självvärdering som granskades av en extern panel.

Resultatet av självvärderingen och panelens utlåtande finner ni i dokumenten längs ner på sidan. 

Genom att blicka bakåt tar vi kliv framåt

Alla delar av Skogforsks verksamhet ska innehålla löftet om hållbar utveckling i skogsbruket. Genom att vara aktiva i innovationssystemets olika delar visar Skogforsk hur skogsbruket kan öka sin förmåga att fylla olika behov på ett hållbart sätt.

Utvärderingen av ramprogrammet 2017–2020 gav oss värdefulla insikter som arbetades in i verksamheten. Detta har sporrat oss och vid framtagningen av föreliggande material har vi arbetat med perspektivet att denna utvärdering kommer att ge oss ytterligare nya insikter som behövs framåt.

Under 2023 fyllde Skogforsk 30 år. Det firade vi såväl internt som genom konferensen Skogforskdagarna och ett jubileumsnummer av tidningen Vision. Det är viktigt att ibland titta bakåt, vi konstaterar då att våra forskningsresultat kommer till användning, men inte
alltid så fort som vi skulle önska. Vi konstaterar också i framtidsspaningar att vi under den gångna ramperioden rustat oss med ny kompetens, både bred och djup.

Självvärderingen har utformats av Skogforsks samlade chefsgrupp med FoI-chef Magnus Thor som sammanhållande.

Läs och ladda ner dokumenten här

Självvärdering ramprogram 2021–2024

Bilaga 1: Vetenskaplig publicering, Populärvetenskaplig kommunikation, Finansieringsöversikt, Personalstatistik

Bilaga 2: FoI-strategi, Uppförandekod

Bilaga 3: Exempel på intressentnytta

Bilaga 4: Forskningsdata och tillgång till dessa

Bilaga 5: Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Bilaga 6: Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Bilaga 7: Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Panelens utlåtande: Evaluation report 2021–2024