logga
2023 var året då vi satsade extra mycket på samarbeten, dialog och mänskliga möten.

Vad tycker branschen om Skogforsk och hur kan vi öka nyttan för våra intressenter? För att ta reda på det har vi haft fördjupade dialoger med ett urval av våra partnerföretag, vi har genomfört vår återkommande varumärkesenkät och genom intressentdialogen fördjupat oss i våra kontakter med entreprenörer, åkerier och konsulter. Svaren visar att våra styrkor ligger i hög kompetens, flexibla och lösningsorienterade medarbetare och ett fokus på att göra nytta för branschen. Samverkansgrupperna lyfts som positiva exempel där Skogforsk fungerar som en plattform för samverkan och en sammanhållande part mellan de olika företagen.

Mer av resultaten kan du läsa om i års- och hållbarhetsredovisningen. Där bjuder vi också på inblickar i verksamheten, bland annat från Skogforskdagarna, årets skogligaste konferens som genomfördes i Moratrakten i september.