logga
Bild: SCA
Projektet var en genomförbarhetsstudie som samlade skogsbolag, åkerier, och fordonstillverkare för att utforska barriärer och möjligheter för storskalig elektrifiering av skogsbrukets transporter.

Detta projekt avslutades i augusti 2023

Flera skogsbolag har tidigt provat nya tekniker för eldrivna fordon och har nu de tagit de första stegen mot elektrifiering:

  • SCA har driftsatt sin första elektriska timmerbil.
  • Södra Skogsägarna har presenterat långtgående ambitioner för elektrifiering.
  • LBC frakt i Värmland har i ett samarbete med Stora Enso beställt elektriska tunga lastbilar för flistransporer.

Projektet sökte tillsammans med branschen svar på frågan: hur skalar vi upp elektrifieringen av skogsbrukets transporter på ett effektivt sätt?

I projektet identifierades barriärer och möjligheter samt gjordes en fördjupad behovsanalys. Genom att analysera ett antal case utforskade vi olika scenarier för laddning, relationer till logistiksystemen och behov av elektrisk effekt. En översiktlig analys genomfördes som ställer elektrifiering mot andra fossilfria transportslag. Projektet hade ett systemangreppssätt och studerade hur tekniken kan bidra till skogsbrukets verksamhet.

Detta projekt pågick till hösten 2023, med målet att identifiera en systemdemonstrator där tekniska och verksamhetslösningar kan testas i verklig drift.

Med i projektet var SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Scania, LBC frakt i Värmland och CLOSER (Lindholmen Science Park). Skogforsk var projektledare. Projektet genomfördes med stöd från Fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI, Vinnova.

Läs mer om denna förstudie och elektrifiering i nyhetsartikeln De enkla transporterna elektrifieras först.

Kunskapsartikel: Effektbehov för elektriska timmerbilar

Kunskapsartikel och arbetsrapport: Framtidens fossilfria vägtransporter – barriärer och möjligheter