logga
Bild: Dan Boman/Scania
Omställningen till fossilfria vägtransporter är central för att Sverige och EU ska nå klimatmålen. Olika lösningar finns idag där elektrisk drift är en av dessa. Nu är det de tunga fordonens tur.

För personbilar har omställningen tagit fart, men för tunga fordon har utvecklingen hittills gått lite långsammare. Nu har dock flera fordonstillverkare aviserat att batterielektriska fordon med tillräcklig räckvidd för flera av skogsbrukets transporter kommer att vara tillgängliga de närmast kommande åren. Samtidigt finns det flera omständigheter som gör skogsbrukets vägtransporter utmanande att elektrifiera: de är geografiskt spridda, går mellan varierande punkter och går i geografiskt utmanande miljöer samt på olika vägförhållanden. Vi ser också att elektrifieringen kommer att leda till ökade krav på planering, för att ta hänsyn till laddning. 

 

acc3.jpgLaddningsstationer. Foto: Anton Ahlinder/SCA

Projekt inom elektrifiering

Ett flertal projekt inom elektrifiering av skogsbrukets transporter pågår och är på gång.

Projektet ElRutt pågår augusti 2023–2024.

Förstudien Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter avslutades i augusti 2023.

Se också publikationer och rapporter inom elektrifiering här.