logga
Anna Pernestål, Skogforsk, forskar om skogsnäringens vägtransporter.
Bild: Xulio Gonzalez, Skogforsk
Vi ska börja med att elektrifiera de ”enkla” skogstransporterna, hävdar Anna Pernestål, transportforskare på Skogforsk. Om detta berättar hon mer den 15 september på ett frukostseminarium på Vinnova.

Seminariet handlar om skogsindustrin och hållbara transporter och arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, där skogsnäringen och Skogforsk har viktiga roller.

Vad kommer du att berätta om, Anna?

”Jag kommer berätta om möjligheter och utmaningar med elektrifierade vägtransporter i skogsbranschen. Under våren har vi genomfört ett projekt där fyra av Sveriges största skogsbolag har deltagit, tillsammans med flera åkerier och andra aktörer. Tillsammans har vi identifierat utmaningar och möjligheter, och dessa lärdomar kommer jag berätta om. I projektet har vi också gjort simuleringar för att analysera hur mycket el och effekt som kan tänkas behövas för att ladda lastbilar vid industrier och terminaler.”


Skogstransporter sker ju i hög grad på landsbygden. Hur ska fordonen kunna laddas?

”Vi behöver börja med att elektrifiera de ”enkla” transporterna. Medeltransportavståndet för skogstransporter är runt 90 kilometer, vilket är överkomligt med dagens ellastbilar som har en räckvidd på 200-250 kilometer vid 64 tons vikt. Då räcker det om man laddar till exempel vid sin hemma-depå eller på mottagningsplatsen. Men pusslet kommer att bli alltmer komplicerat i takt med att fler lastbilar blir elektriska, så här behöver vi bygga mer kunskap genom simuleringar och tester. Vi har också pratat om möjliga lösningar med mobila laddstationer av olika slag. Det finns idéer och tankar, men vi behöver komma ut och testa för att lära oss mer.”

Timmerbilar lastar och lossar ofta med egen kran, vilket lär kräva ännu högre batterikapacitet än en normal lastbil. Kommer det verkligen att fungera?

”Vi räknar med att en lastning med en kran kommer att behöva energi motsvarande några mils körning, så det ska nog vara hanterbart. Däremot har vi i dag inte sett några elektriska kranar, vilket skulle vara ett intressant utvecklingssteg. Det hoppas vi få testa i framtida projekt.”

Elen ska räcka till mycket, inte minst till skogsindustrins egen produktion. Tror du det är möjligt att köra alla timmerbilar på el i framtiden eller krävs det kompletterande drivmedel?

”Om alla skogsbrukets transporter skulle elektrifieras skulle det behövas knappt 800 gigawattimmar per år. Det motsvarar ungefär 4,5 procent av skogsindustrins energiförbrukning som är på 18 terawattimmar per år. Så även om det är mycket el som behövs så är det relativt lite i det stora hela, så elen bör räcka."  

"En större utmaning är effekten. Eftersom många lastbilar körs i tvåskift blir det inte många timmar över per dygn för laddning och då behöver varje lastbil laddas med hög effekt. Det kan leda till utmaningar i det lokala elnätet. En lösning kan då vara att ha ett energilager, till exempel ett batteri, som laddas upp med lägre effekt och sedan laddas ur snabbt när lastbilen laddas. Olika varianter på det planerar vi att testa tillsammans med skogsbolag och åkerier i kommande projekt.”

Oavsett tillgången på el i framtiden: det har ju pratats mycket om drivmedel baserat på skogsråvara, som till exempel biodiesel. Tror du det kommer att finnas en marknad för dessa produkter om huvudspåret blir elektrifiering?

”En fördel med elektrifiering är att verkningsgraden är hög, cirka tre gånger högre än för en dieselbil, det vill säga man får ut fler ton-kilometer av den energi man tillför. Det gör att elektriska lastbilar blir intressanta både ur miljö- och kostnadsperspektiv. En nackdel är dock att batterierna är tunga, och räckvidden begränsad. Därför kommer det finnas sträckor och platser där det inte kommer vara bra att köra elektriskt, och där behövs andra fossilfria drivmedel. Exakt hur stor den andelen är vet vi inte, men det kommer vi att analysera i våra framtida projekt. Det kommer också bero på en rad faktorer, till exempel hur snabbt utvecklingen av batterier går.

Publicerad 2023-09-08 20:19