logga
Med verktyget Plantval Optimal kan skogsägare med stora innehav lättare planera sin återplantering. Verktyget, som är en vidareutveckling av Plantval, finns fritt tillgängligt från och med idag.

Att kunna få en hög och robust arealproduktion i våra produktionsskogar i ett framtida klimat är en nyckelfaktor inte bara för skogsindustrin utan även för en hållbar utveckling av samhället. Att använda förädlat skogsodlingsmaterial är ett av de enklaste och bästa sätten att uppnå detta. Därför har Skogforsk under flera decennier utvecklat och underhållit verktyget Plantval som hjälper skogsägare att välja bästa möjliga plantor då det är dags att återbeskoga sin trakt.

Plantval har främst varit avsett att hantera en eller ett fåtal planteringstrakter och därför varit mest användbart för enskilda mindre skogsägare. Aktörer med större innehav har behov av att effektivt kunna hantera hundratals eller tusentals trakter och har ofta en begränsad tillgång till ett visst antal tillgängliga frökällor. För att bättre kunna tillgodose behoven för denna användargrupp har Skogforsk nu utvecklat verktyget Plantval Optimal. Det är ett verktyg som baseras på samma modellplattform som Plantval men har två stora skillnader i utförandet:

  1. Det kan hantera valfritt antal trakter som användaren önskar återplantera på ett effektivt och enkelt sätt.
  2. Det maximerar den årliga förväntade medelproduktionen givet användarens tillgång på frökällor.

En tidigare pilotstudie visade stor potential för att öka den skogliga produktionen bara genom att använda rätt plantor på rätt trakt. Efter denna pilotstudie fick Skogforsk ett uppdrag att i samarbete med Holmen, SCA, Stora Enso och Sveaskog att utveckla Plantval Optimal. Arbetet har pågått under första halvåret av 2020 och verktyget är nu färdigt att lansera.

Verktyget är fritt tillgängligt för alla att använda och mer detaljerad beskrivning av optimeringsmodell och format på in- och utdata finns i anslutning till verktyget på webbsidan.

Till Plantval Optimal

Nr 42-2020    Publicerad 2020-06-17 08:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.