logga
Plantval optimal är ett verktyg som maximerar årlig medeltillväxt genom att optimera användningen av tillgängliga frökällor över de olika trakter som ska planteras i ett större innehav.