logga
Handledning: Stubbehandling mot rotröta
Rottickan är en av skogens stora skadegörare och medför ekonomiska förluster på stora belopp varje år. Genom att behandla förebyggande kan stora besparingar göras.
Publikation
Handledning: Skonsam markberedning
Hög kvalitet på markberedningen och bra planteringspunkter – en förutsättning för god miljöhänsyn
Publikation
Förvaltning – en övergripande brohandledning
Funktionella och säkra broar är en förutsättning för ett fungerande vägnät. Den här handledningen ingår i en serie om tre som är tänkt att vägleda dig som äger broar i förvaltningen av dem.
Publikation
Inspektion – en handledning inom broförvaltning
Att äga och förvalta broar medför ett stort ansvar för funktion och säkerhet. Den här handledningen är tänkt att ge råd och stöd för inspektion av brokonstruktioner.
Publikation
Upphandling – en handledning inom broförvaltning
Den här handledningen är tänkt att underlätta upphandling av tjänster för underhåll av broar. Den beskriver bland annat upphandlingsformer, entreprenadformer och standardbestämmelser.
Publikation
Håll måttet! – handledning om dimensionsmätning i skördare
En skördare som mäter riktigt bra sparar stora värden. Håll måttet! beskriver hur skördarens dimensionsmätning fungerar och hur man som förare systematiskt kontrollerar och justerar mätsystemet.
Publikation
Odling av hybridasp och poppel
25 kubikmeter per hektar och 25 års omloppstid. Hög tillväxt och kort omloppstid ökar intresset för hybridasp och poppel i Sverige.
Publikation
Skogsbränslehantering - en arbetsmiljöhandledning
En god arbetsmiljö skapar bra arbetsförhållanden och förhindrar sjukskrivningar, arbetsskador och stillestånd. Därmed gynnar det också effektiviteten.
Publikation
Skogens kulturarv
Fortfarande skadas fornlämningar helt i onödan i svenskt skogsbruk. Mycket beror på för dålig kunskap och bristande information.
Publikation
Plantera rätt
Vill du veta hur man genomför den bästa planteringen. Och varför man gör som man gör?
Publikation
Effektivare grothantering
Är du tjänsteman eller maskinförare och vill effektivisera planeringen och hanteringen av skogsbränsle. Då är den här handledningen något för dig.
Publikation
Skogsbruk med hänsyn till vatten
Sverige är rikt på skog och vatten. Ett uthålligt skogsbruk innebär att man även måste bruka vattnen uthålligt.
Publikation
Minska vibrationerna och må bra
Helkroppsvibrationer är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för skogsmaskinförare.
Publikation
Fröplantager – anläggning och skötsel
Förädlat skogsodlingsmaterial är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för högre produktion i skogen. Men det krävs välskötta fröplantager för att få tillgång till frö.
Publikation
Bränning
Bränning är hektiskt och innebär ett stort ansvar. Då gäller det att ha koll på hur man gör.
Publikation
Skogsgödsling
Skogsgödsling är ett snabbt sätt att öka lönsamheten i din skog och intresset för åtgärden är stort. Läs här om hur gödsling görs bäst.
Publikation
Lönsam lövskog - steg för steg
Ungefär 15 % av virkesförrådet består av lövträd. Efterfrågan har ökat och priserna har stigit. Det är därför hög tid att satsa på ett aktivare lövskogsbruk.
Publikation