logga
Bild: Magnus Thor
Rottickan är en av skogens stora skadegörare och medför ekonomiska förluster på stora belopp varje år. Genom att behandla förebyggande kan stora besparingar göras.

Rottickan orsakar ekonomiska förluster på uppemot en miljard kronor årligen. Detta som följd av att värdefullt virke ruttnar och måste klassas ner till lägre betalda sortiment samt tillväxtförluster.

Vanligen återfinns rottickan i trädens rotsystem och i stammarnas innersta delar. Sporer sprider sig lätt till färsk blottlagd ved om temperaturen är över fem grader.

Färska stubbar utgör en viktig inkörsport för rottickan, därför är det viktigt att skyddsbehandla stubbar i samband med avverkning under vegetationsperioden.

Behandling med Rotstop innebär att en lösning med svampsporer av en konkurrerande svampart appliceras på stubbarna, vilket hindrar rottickan från att etablera sig.