logga
Bild: Isabelle Bergkvist
Hög kvalitet på markberedningen och bra planteringspunkter – en förutsättning för god miljöhänsyn

Markberedningen är till för att skapa bra förutsättningar för
plantetablering, överlevnad och tillväxt i det nya beståndet. Detta påverkar dels skogsproduktionen, och därigenom tillväxt och kolbindning, dels ekonomi och lönsamhet. Det är också viktigt att åtgärden utförs så att markpåverkan
inte blir större än nödvändigt och att hänsyn tas till olika miljöfaktorer och social hänsyn.

I den här handledningen kan du läsa mer om hur man gör. 

EU logga Svensk (002).jpg