logga
Förädlat skogsodlingsmaterial är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för högre produktion i skogen. Men det krävs välskötta fröplantager för att få tillgång till frö.

I denna handledning ger vi en samlad och aktuell beskrivning av kunskapsläget för anläggning och skötsel av fröplantager.

Den är en viktig kunskapskälla för dig som arbetar praktiskt med anläggning, skötsel och skörd av Sveriges fröplantager. En gedigen faktasammanställning på 97 sidor.