logga
Är du tjänsteman eller maskinförare och vill effektivisera planeringen och hanteringen av skogsbränsle. Då är den här handledningen något för dig.

Uttagen av skogsbränsle ökar i Sverige. I dag står skogen för 27 procent av vår energiförsörjning och i takt med stigande energipriser och ökad efterfrågan blir skogsbränslet allt viktigare och kan öka nettot från många avverkningar.

Behovet av kompetensutveckling är stort. I den här handledningen får du konkreta råd hur du kan effektivisera skogsbränslehanteringen.