logga
CLEAR är en modell för rapportering av klimateffekter orsakade av företag i skogssektorn, för att exempelvis använda i årsrapporter eller årliga hållbarhetsrapporter.

Den utgår ifrån de två övergripande målen för minskning av människans klimatpåverkan som FN:s klimatkonvention (UNFCCC) lagt fast:

  1. Att kontrollera, reducera och förebygga utsläpp av växthusgaser i alla sektorer.
  2. Att bevara och förstärka sänkor och lager av alla växthusgaser.

CLEAR innehåller fyra komponenter som tillsammans ger en komplett bild av företagets klimateffekt vad avser träråvara och träbaserade produkter kopplat till dessa två mål.

Varje komponent bygger på etablerade metoder/standarder som var och en har använts i många år för klimatrelaterad rapportering. Nyheten här är att komponenterna sammanställs till en komplett beskrivning av klimateffekten.

Förvaltningen av CLEAR sköts av Skogforsk i samarbete med följande parter där flera idag använder sig av modellen för att beräkna den egna organisationens klimatpåverkan.

logotyper_CLEAR_ny.jpg