logga
Förvaltningen av CLEAR-modellen sköts av Skogforsk i samarbete med ett antal parter.

I dagsläget är det:

  • Billerud
  • Derome
  • Holmen
  • Norra Skog
  • SCA
  • Setra
  • Södra

Skogforsk bemannar och ansvarar för ett sekretariat, och projektparterna utser en ordförande som tillsammans med Skogforsk leder den operationella förvaltningen av CLEAR.

Varje år genomförs ett möte för projektparter där budget och verksamhetsplanering diskuteras, ordförande väljs, nya medlemmar väljs in, och beslut tas kring utveckling och uppdatering av modellen.

Dessutom genomförs årligen ett bredare möte, kallat klimatrapporteringsforum, där även personer utanför projektpartsgruppen bjuds in. Dessa möten har en bred agenda och mycket plats för intressentinspel.

Vi välkomnar fler parter att bli en del av förvaltningen av CLEAR-modellen. Hör av er till oss om ni vill veta mer!

logotyper_CLEAR.jpg