logga
Det är alltmer uppenbart att klimatförändringen behöver hanteras och motverkas här och nu. I detta arbete kan skogen och skogsindustrin spela en viktig roll.

Skogen kan ta upp koldioxid för att binda in i biomassa och mark. Användandet av skogsbaserade produkter utgör dessutom en viktig del för att minska växthusgasutsläppen bland annat genom att undvika utsläpp från mer fossilintensiva produkter.

I detta sammanhang är det viktigt att kunna ge en sammanhållen bild av skogsbrukets klimatpåverkan på ett systemeffektivt sätt. Skogens potentiella klimateffekt både som kolsänka i skog och produkter, samt för att undvika utsläpp från mer fossilintensiva produkter, behöver ingå för att inte sub-optimera arbetet med att nå klimatmålen. CLEAR är en rapporteringsmodell av klimatpåverkan som tar hänsyn till alla dessa delar. Den är avsedd för skogsföretag och omfattar den del som relaterar till företagets produktion av träråvara och träbaserade produkter.

Rapporteringsmodellen började utvecklas av Peter Holmgren i samarbete med SCA i slutet av 2010-talet och användes först av SCA i deras hållbarhetsrapportering för år 2018. Sedan dess har den spridits till att idag användas av ett flertal skogsföretag. Den benämns nu CLEAR och en detaljerad beskrivning av modellen finns i följande rapport