logga
Årsmötesexkursion utanför Vindeln en regnig dag i juni 2022
Bild: C. Rothpfeffer/Skogforsk
I Skogforsks styrelse sitter representanter från skogsindustrin, skogsägarna, övriga intressenter, Formas och Skogforsks personal. Styrelsen har ordinarie sammanträden fyra gånger per år.

Skogsindustrierna

Magnus Bergman, SCA Skog

Gisela Björse, Sveaskog (vice ordförande)

Mats Ericsson, Stora Enso Skog 

Mattias Luxhöj von Knorring, Billerud

Sören Petersson, Holmen Skog

 

Skogsägarna

Olof Hansson, Södra Skogsägarna, (ordförande) 

Marie Wickberg, Mellanskog

Nils Broman, Norra Skog

Övriga intressenter

Calle Nordqvist, Skogssällskapet

Gabriel Danielsson, Jordägareförbundet

Av Formas utsedda representanter

Karin Perhans, Formas

Therese Bjärstig, Umeå universitet

Personalrepresentanter

Martin Englund, Skogforsk

Margaretha Edvardsson, Skogforsk

 

styrelsen_221017_.jpg

Delar av styrelsen, oktober -22