Gå till:

Skogforsks rådgivande grupper

Exkursion med de rådgivande grupperna utanför Sundsvall, maj 2022
Foto: Skogforsk
Skogforsks rådgivande grupper säkerställer att samarbetet med våra partners och närliggande organisationer är effektivt och väl fungerande.

Rådgivande gruppen för Virkesförsörjning, RGV

Magnus Thor,  Skogforsk (ordförande)

Mattias Luxhöj von Knorring, Billerud

Magnus Bergman, SCA

Lina Selin, Norra skogsägarna

Jonas Eriksson, Holmen Skog

Linda Eriksson, Skogsindustrierna

Kolbjörn Kindströmmer, Skogsentreprenörerna

Anders Jarlesjö, Sveaskog

Ulrik Lundquist, Vida

Lisa Nilsson, Holmen Skog

Per Olsson, Stora Enso

Magnus Petersson, Södra

Anders Roos, SLU

Dan Glöde, Hällefors Tierps skogar

Rådgivande gruppen för Skogens produktion, RGS

Magnus Thor,  Skogforsk (ordförande)

Stefan Mattsson, Sveaskog

Johanna From, Skogsstyrelsen

Karin Fällman, Skogssällskapet

Ola Kårén, SCA

Jens Brorsson, Billerud

Maria Lennartsson, Södra

Anders Landström, Luleå stift

Emma Holmström, SLU

Olov Norgren, Holmen Skog

Jan Persson, Häradsmarken

Helene Bergström, Svenska Skogsplantor

Eva Stattin, Stora Enso

Björn Sundberg, Stora Enso

Erik Viklund, Mellanskog

Moa Widman, Kopparfors