logga
Exkursion med de rådgivande grupperna utanför Sundsvall, maj 2022
Bild: Skogforsk
Skogforsks rådgivande grupper säkerställer att samarbetet med våra partners och närliggande organisationer är effektivt och väl fungerande.

Rådgivande gruppen för Virkesförsörjning, RGV

Magnus Thor,  Skogforsk (ordförande)

Axel Eriksson, Billerud

Magnus Bergman, SCA

Jonas Eriksson, Holmen Skog

Linda Eriksson, Skogsindustrierna

Kolbjörn Kindströmmer, Skogsentreprenörerna

Anders Järlesjö, Sveaskog

Ulrik Lundquist, Vida

Daniel Svedlund, Stora Enso

Magnus Petersson, Södra

Tinh Sjökvist, Södra

Dan Glöde, Hällefors Tierps skogar

Håkan Rönnbäck, Biometria

Martina Eriksson, Mellanskog

Rådgivande gruppen för Skogens produktion, RGS

Magnus Thor,  Skogforsk (ordförande)

Stefan Mattsson, Sveaskog

Göran Rune, Skogsstyrelsen

Karin Fällman Lillqvist, Skogssällskapet

Ola Kårén, SCA

Jens Brorsson, Billerud

Henrik Holmberg, Södra

Emma Holmström, SLU

Olov Norgren, Holmen Skog

Jan Persson, Häradsmarken

Helene Bergström, Svenska Skogsplantor

Stina Köppler, Stora Enso

Anna Karlberg, Stora Enso

Erik Viklund, Mellanskog

Per Mellström, Kopparfors

Martin Bäck, Svenska kyrkan