Gå till:

Ett fossilfritt Skogforsk

Skogforsk ska vara fossilfritt 2030. Syftet är att vi ska minska vår klimatpåverkan, bidra till en fossilfri skogssektor samt föregå med gott exempel.

Åtgärder & Aktiviteter

Basåret för mätningarna av våra fossila utsläpp är 2019. Vi genomlyst hur de kan minskas eller ersättas med fossilfria alternativ samt stakat ut en färdplan för att nå målet.

2023

På vår forskningsstation i Ekebo finns en bränsletank med HVO för tankning av stationens maskiner och företagsbilar. Där är även laddstolpar för elbilar och solceller installerade. En eldriven företagsbil testas inom verksamheten och utfallet är lovande. I Sävar tankas stationens bilar och maskiner med bränsle baserat på en blanding av fossil och biobaserad diesel på en närliggande mack. 

Vid inköp av motordrivna verktyg såsom röj- och motorsågar, borrmaskiner och häcksaxar väljs eldrivna alternativ.  

Vi köper fossilfritt flygbränsle för 25% av våra flygresor via Fly Green Fund.

Alla anställda erbjuds företagscyklar för att uppmuntra till mindre bilåkande.

2022

Vi la grunden för vägen framåt genom att arbeta med våra förutsättningar:

  • Vi skärpte riktlinjerna för resor
  • Vi tog fram riktlinjer för Hållbara möten och för Inköp
  • Styrelsen gick igenom och uppdaterade riktlinjerna för våra Finansiella investeringar

Installation av laddstolpar till elbilar och solceller påbörjades.

2021

Färdplanen för fossilfrihet arbetades fram (se bild överst på sidan).

2020

Arbetade med att identifiera våra utsläpp tog vid. Vi genomlyste hur utsläppen kan minskas eller ersättas med fossilfria alternativ. De två typerna av koldioxidutsläpp identifierades.

2019

Vi gick över till miljömärkt el och fossilfri uppvärmning på både forskningsstationer och kontor.

Direkta & indirekta utsläpp

Två typer av koldioxidutsläpp är identifierade, båda är inkluderade i vårt mål.

image4h8a.png

De direkta utsläppen sker inom organisationen. Över dessa har vi stor påverkan genom våra val och aktiviteter. 

De indirekta utsläppen sker i huvudsak sker utanför organisationen, men som är en följd av beslut tagna vid Skogforsk. Dessa är svårare att beräkna och påverka, men de är lika viktiga.  

Transporter är Skogforsks största utsläppspost, där finns potential att minska de fossila utsläppen med runt 95 procent genom att övergå till biobränslen. Resterande procent utgörs av användning av svårutbytbara förbrukningsartiklar i plast samt bränsle till den oljepanna som fortfarande värmer ett av våra växthus vid köldknäppar.

image77d7c.png

Skogforsks identiferade utsläpp fördelade per källa (2019)

 

 

 

Läs mer om våra utsläpp från resor: Fossilfria resor