logga
Idéskiss på hur en röjrobot skulle kunna se ut.
Bild: Gösta Lindwall
Genom att ta fram en röjrobot fortsätter Skogforsk resan mot ett fjärrstyrt och automatiserat skogsarbete. Inklusive pengar från Troedssonfonden satsas 2,1 miljoner i ett nytt forskningsprojekt.

Projektet "Röjrobot – mekaniserad röjning med ny teknik" syftar till att förbättra arbetsförhållandena, sänka kostnaderna och höja kvaliteten i röjningsarbetet genom att utveckla en semi-autonom röjrobot.

”Det adderar en ny dimension till projektkatalogen för vårt Troëdsson Forestry Teleoperation Lab, en testbädd i världsklass, som vi driver i Jälla utanför Uppsala. Det är glädjande att vi, i hård konkurrens, fått fortsatt förtroende att driva denna banbrytande utveckling i skogsbruket”, säger Gert Andersson, chef för forskningsprogrammet Driftsystem på Skogforsk.

Stort röjningsbehov

Röjning är en viktig åtgärd i skogsbruket, som höjer trädens produktion och kvalitet genom att forma skogsbeståndet när det är mellan två och fyra meter högt. Trots att omkring 220 000 hektar skog röjs manuellt varje år, är behovet av röjning betydligt större.

”Genom att utveckla en prototyp av en semi-autonom röjrobot, kombinerad med avancerad teknik såsom bildanalys och artificiell intelligens, strävar vi efter att möjliggöra röjning av en större andel av skogen vid rätt tidpunkt”, säger projektledaren Linnea Hansson.

Projektet inkluderar forskning kring identifiering av träd, körplanering och utveckling av själva roboten. Vidare är tanken är att operatörer ska kunna övervaka och styra flera maskiner samtidigt genom fjärrstyrning och delautomation. Det skulle öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön, berättar Anders Nilsson, civilingenjör på Skogforsk och ansvarig för prototyputvecklingen i projektet.

”Tanken är att röjrobotarna ska vara en del i kedjan av precisionsskogsbruk från planta till avverkningsmoget träd. Om den exakta koordinaten på den planterade plantan är känd ska röjroboten kunna röja fram den så att vi säkerställer att de förädlade, planterade träden inte röjs bort”, säger Anders Nilsson.

Utvecklingsområden i projektet ”Röjrobot – mekaniserad röjning med ny teknik”:

Identifiering av röj- och huvudstammar
Metoder utvecklas för att:

  • Identifiera röjstammar med hjälp av AI samt laserteknik (LiDAR) och/eller kamerateknik.
  • Hitta på förhand, koordinatsatta huvudstammar.

Metoderna utvärderas med avseende på exakthet, robusthet och kostnad.

Körplanering för maskin och kran
Olika arbetsmetoder för körning och krankörning utvecklas, med fokus på optimal slagbredd, slaglängd och kranens räckvidd. Körsätten inkluderar kontinuerlig drift med kort kran (maskinen stannar inte när den jobbar) och intermittent drift med längre kran (maskinen stannar och röjer).

Utveckling och test av röjrobot
En passande, mindre basmaskin anpassas till ett lämpligt röjaggregat och styrsystemet automatiseras så att helheten blir en robot. Ett system för att automatiskt undvika hinder vid röjning utvecklas också. Vetenskapliga experiment utförs för att utvärdera röjningsrobotens prestanda.
                 

NY FILM OM SKOGFORSKS ARBETE MED AUTOMATISERING OCH FJÄRRSTYRNING, SE DEN HÄR:

En framtida röjrobot är ett av flera utvecklingsprojekt där Skogforsk är i behov av väl fungerande, trådlös uppkoppling. På testbädden i Jälla utanför Uppsala, Troëdsson Forestry Teleoperation Lab, utvecklar vi automatisering och fjärrstyrning av skogsarbete. Arbetet, och hur vi ser på utvecklingen, beskrivs i en film, gjord av Fujitsu. Fujitsu är en av våra samarbetspartners inom detta utvecklingsområde. Se filmen HÄR.
Publicerad 2024-05-30 08:51