logga
Petrus Jönsson (t v), Linnea Hansson och Mikael Rönnqvist fick forskningspris i Kanada. Saknas på bilden gör Victoria Forsmark, Anders Mörk och Patrik Flisberg.
För Skotstöd, ett förarstöd i skotning, har en forskargrupp på Skogforsk fått andrapriset i tävlingen Practice Prize Competition. Tävlingen arrangeras av Canadian Operational Research Society (CORS).

I tävlingen ska deltagarna visa exempel på ny tillämpad forskning som kan bidra med mätbara förbättringar i den bransch de verkar. Forskarna på Skogforsk, det vill säga Linnea Hansson, Victoria Forsmark, Anders Mörk och Petrus Jönsson fick priset tillsammans med Mikael Rönnqvist (Universite Laval) och Patrik Flisberg (Creative Optimization AB). Priset tilldelas för pristagarnas utveckling av Skotstöd eller GoForward, som det heter på engelska.

Optimerade rutter

Skotstöd ger skotarföraren förslag på de mest effektiva körrutterna på hygget. Förslagen baseras på skördarens produktionsfiler och satellitnavigering (GNSS*). Med hjälp av programmet kan skotarföraren se var och i vilken ordning olika virkessortiment ska lastas och lossas. Programmet föreslår även hur virkesavlägg kan organiseras, baserat på de volymer av olika virkessortimenten som finns på hygget. Programmet ökar effektiviten i skotningen till följd av färre körningar, vilket i sin tur ger mindre tidsåtgång, lägre bränsleförbruking och minskad markpåverkan.

CORS är en kanadensisk förening för forskare som arbetar med tilläpad forskning. Skotstöd prisades på den 63:e årliga CORS-konferensen i Vancouver, Kanada, i juni 2022.

*Globala satellitnavigationssystem som inkluderar exempelvis GPS, Glonass och Galileo.

 

Publicerad 2022-08-19 14:40