logga
Med verktyget Plantval kan skogsägare numera hitta tallplantor, odlade ur plantagefrö från både Sverige och Finland.
Bild: Elin Fries
I ett decennium har svenska och finska trädförädlare jobbat tillsammans för att ta fram modeller för förädlade tallplantor i ett framtida klimat. I Plantval kan numera även finska plantor väljas.

Plantval, som finns både på Skogforsk.se och Skogskunskap.se, är ett fritt tillgängligt verktyg som hjälper skogsägare att välja rätt plantor inför planteringen. Sedan tidigare omfattar verktyget tall, gran, björk och contortatall från svenska fröplantager. Och för tall finns nu alltså möjligheten att även välja plantor från finska fröplantager.

 

Uppdateringen är ett resultat av ett samarbete mellan Skogforsk och dess finska motsvarighet Luke. I över ett decennium har svenska och finska trädförädlare jobbat tillsammans för att ta fram gemensamma modeller och riktlinjer för rekommenderad användning av förädlade tallplantor i ett framtida klimat.

Mer sydligt ursprung i norr?

Tallplantage_Njuparna.jpgTreO-plantaget Njuparna. Plantagen Njuparna anlades 2008 och är en av de nya plantager som kommer att kunna användas i både Finland och Sverige. Foto: Mats Berlin

Den uppmärksamme användaren kommer märka att fröplantager tillhörande sydligare frözoner i den nya versionen har flyttat norröver. Det beror på att modellerna och rekommendationerna nu uttryckligt tar hänsyn till effekterna av ett varmare klimat i framtiden. Effekten syns tydligt om man på en planteringslokal väljer att jämföra med rekommendationerna i ”dagens klimat” vilket innebär att man inte tar hänsyn till det varmare klimatets ökade produktionspotential.

Prestationsindex, överlevnad eller tillväxt

Ytterligare en uppdatering i Plantval är att det numera går att sortera rekommenderade plantager på antingen överlevnad eller tillväxt, utöver den tidigare funktionen att rangordna fröplantagerna efter prestationsindex.  

Läs fördjupning

Så funkar det

För att ta reda på hur plantor från olika fröplantager förväntas prestera på planteringslokalen väljs latitud, longitud samt hur kärv lokalen är.

 

I Plantval kan du sedan välja att rangordna fröplantagerna efter prestationsindex, tillväxt eller överlevnad.

Prestationsindex är en sammanvägning av överlevnad och tillväxt på given planteringslokal. Indexet anges i relativtal i förhållande till om man hade använt oförädlat lokalt beståndsfrö. Som exempel betyder 120 att en fröplantage antas producera 20% högre volym över en omloppstid jämfört med beståndsfrö.

Men du kanske hellre vill se hur rangordning av plantagerna efter överlevnad på en kärv lokal ser ut? Då väljer du överlevnad i Plantval.  Tillväxt anges precis som prestationsindexet i relativtal jämfört med lokalt beståndsfrö medan överlevnad anges i procent.

Tar hänsyn till klimatet

Användningsrekommendationerna är klimatanpassade. Det innebär att prestationsindex också beräknas med hjälp av överlevnadsförmågan i dagens klimat och förmågan att utnyttja förbättrade tillväxtförhållanden i ett framtida, varmare klimat. I Plantval beräknas överlevnaden i dagens klimat medan tillväxten beräknas i ett framtida klimat, ungefär efter halva trädens omloppstid. Detta motsvarar medelklimatet år 2050 som tagits fram från klimatscenario SRES-A1B.

Ta reda på tillgänglighet

Bara för att Plantval rekommenderar en viss plantage behöver det inte vara så att det finns tillgång på frö eller plantor från den. Därför går det att plocka ut information om specifika fröplantager genom att klicka på dem. Förutom etableringsår och plantagestorlek visas även ägare. Det kan ge vägledning om vilken plantskola eller leverantör som bör kontaktas.

 

Nr 63-2019    Publicerad 2019-10-10 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.