logga
Bild: Inlandsbanan AB
Om upprustningar görs finns goda förutsättningar för att öka trafiken på Inlandsbanan. Det visar denna utredning som gjorts på uppdrag av Inlandsbanan AB och som omfattar all tågtrafik.

Denna utredning, gjord på uppdrag av Inlandsbanan AB, har haft till uppgift att söka svar på hur ett effektivt tran­sport­system med Inlandsbanan som utgångspunkt bör utformas utifrån dagens behov och uppskattade framtida behov. Dels för skogstransporter men även annan gods- och persontrafik.

Utredningen visar att det finns förutsättningar både ur ett marknads- och tran­sport­­tekniskt perspektiv att avsevärt öka trafiken på Inlandsbanan. En förutsätt­ning är att både bana och terminaler upprustas för att vara ett attrak­tivt tran­sport­­alternativ.

En analys av flera tidigare marknadsundersökningar kompletterad med intervjuer av potentiella kunder och Inlandsbanans planer för persontrafiken visar på en möjlig trafikökning till år 2020 på drygt 200 procent. Från dagens cirka 1 600 tåg till omkring 4 800 tåg årligen. Den ökade godstrafiken ger även trafikökningar på tvärbanorna Storuman-Hällnäs och Hoting-Forsmo.

För att denna trafikökning ska kunna inträffa krävs:

  • Investeringar i fjärrstyrning.
  • Höjning av STAX (största tillåtna axellast) på sträckan Arvidsjaur-Gällivare till 22,5 ton.
  • Investeringar i terminaler.

På längre sikt finns också planer på ökad person- och godstrafik som skulle ge upp till en åttafaldig ökning jämfört med nuvarande trafik. Nya turer för person­trafiken är det som främst skulle bidra till ökningen, men även ökad gods­trafik av skogsprodukter, kalk, porfyr och i ett längre perspektiv även gruvtransporter. 

En analys av befintliga lastbilsflöden av rundvirke (timmer och massaved) från skog till industri visar att med en upprustning av 10 terminaler (i kombination med övriga kapacitetsåtgärder) skulle en överflyttning från väg- till järnvägs­transport i storleksklassen 21 miljoner nettotonkm möjliggöras.

De mest kostnadseffektiva terminalerna att upprusta är:

  • Lövliden (Vilhelmina)
  • Ytterhogdal
  • Dorotea
  • Sveg

En analys av Inlandsbanans kapacitet för ökad trafik visar att det med nio bevakningsplatser längs Inlandsbanan är fullt möjligt att klara de planerade trafikökningarna på både kort och lång sikt.

Läs Arbetsrapporten i sin helhet nedan (pdf).

Nr 57-2016    Publicerad 2016-06-15 12:04

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!