logga
Flera analyser av möjligheterna i lägesbyten mellan befraktare, från olika branscher inom transportsektorn, visar att det finns potentialer i att minska transportsträckorna.

Artikeln baseras på Arbetsrapport 849-2014, som är en engelsk version av Arbetsrapport 827-2014, som redan publicerats.

Lägesbyten av volymer på massaved och timmer mellan skogsbolag är relativt vanligt förekommande. Många av skogsbolagen försöker även samordna så att returtransporter till hemmaort planeras då lastbilarna vet var deras destination är. På detta sätt minskas tomkörningen som annars skulle uppgå till 50 procent och inte ge någon vinst.

Denna rapport visar på vilken potential det finns i att minska transportsträckorna med rena byten. Med ”rena byten” menas att det är bara de transportsträckor som minskar sträckorna gemensamt för bägge parter. Analysen har genomförts med simuleringsverktyget ExtendSim.

Sett över hela året kan mellan 9–24 procent av transporterna bytas. Nivån är beroende på bolag och att minskningen i medeltransportsträcka uppgår till 13–15 procent.

Läs mer i Arbetsrapporten nedan, skriven på engelska med en svensk sammanfattning. Arbetsrapporten finns också på svenska och heter Arbetsrapport 827-2014.

Nr 6-2015    Publicerad 2015-01-13 09:35

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.