Gå till:

Frågeställningar, farhågor och förhoppningar

Foto: Erik Viklund
Här sammanställs alla frågor, funderingar, farhågor och förhoppningar som har kommit in under arbetet med Behovsanpassad gödsling inom ramen för Adaptivt skogsbruk.

Under våren 2021 har det genom projektet Adaptivt skogsbruk genomförts fyra stycken workshops där deltagarna har fått lyfta sina tankar, farhågor, förhoppningar gällande behovsanpassad gödsling (BAG). 

Frågorna har sammanställts i sju olika kategorier och sedan bearbetats och kommenterats av Sveaskog med hjälp av projektgruppen för Adaptivt skogsbruk. Dokumenten är arbetsdokument som kommer att bearbetas och uppdateras under projektets arbete. 

Ämnen och dokument

Har du frågor eller synpunkter får du gärna förmedla dom till projektgruppen adaptivtskogsbruk@skogforsk.se 

Tillbaka till Behovsanpassad gödsling