Gå till:

Digitaliseringsresan i skogsbruket & i den skogliga värdekedjan

Foto: iStockphoto
Digitaliseringen av skogsbruket är mitt i den perfekta stormen! Vi har stor tillgång till data, verktygen utvecklas snabbt samtidigt som intresset är stort. Därmed finns bara möjligheter!

Detta är ett par urklipp från vår digitala konferens Skogforskdagarna som sändes 12–16 april 2021.

Lyssna på hur digitaliseringen bidrar till en ökad effektivitet, en effektivitet som går hand i hand med hållbar utveckling och skonsamhet för både människa och miljö.

Del 1 Digitaliseringsresan i skogsbruket

I detta klipp får du först en överblick av digitaliseringens nuläge och vad vi ser i nära framtid. Därefter berättar vi om många fantastiska projekt baserade på digitalisering som redan nu och i framtiden, kan användas i den skogliga verksamheten: planeringsrobotar, olika beslutssystem, digitala instruktörer, automation och fjärrstyrning.

Del 2 Digitaliseringsresan i den skogliga värdekedjan 

Redan i skogen avgörs vilken produkt trädet ska bli. Riktigt där är vi inte än. I detta klipp berättar Mia och Maria om hur vi genom att skapa ett informationsflöde från industrins råvarubeställning till skördaren och tillbaka igen, kan utnyttja den skogliga råvaran mer optimalt än idag.

Genom att redan i skogen kartlägga de skördade trädens kvaliteter kan rätt trädstock och träddel användas till rätt produkter i industrin. Detta kräver att vi samlar in rätt information i skogen, kan styra logistiken och har rätt beställning från industrin. Även olika förhållanden i skogen måste tas med i planeringen. Det kan gälla både förutsedda förhållanden som till exempel tjällossning, och oförutsedda händelser såsom barkborreangrepp. Allt för att kunna förutsätta hur värdekedjan påverkas och behöver anpassas.

 

Nr 114-2021    Publicerad 2021-12-22 16:06
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.