Gå till:

Planeringsrobot för traktplanering

Med AI, artificiell intelligens, kan framtidens traktplanering automatiseras och effektiviseras. Redan idag går det att automatisera vissa arbetsmoment.

Traktplanering är ett relativt manuellt arbete där en stor del av tiden går åt i fält för att placera ut band (snitslar) som visar vilka hänsynsåtgärder som ska utföras samt gränser för avverkningen. Traktplaneringen inleds genom att förtolka olika geografiska informationsskikt för att bedöma eventuella hänsyn på trakten. Förtolkningen bekräftas sedan i fält.

Dagens teknikutveckling har gjort det möjligt att med hjälp av AI-metoder analysera stora och komplexa data på nya sätt. Denna teknik utnyttjas nu i allt fler branscher och områden. Även den skogliga traktplaneringen är möjlig att automatisera med olika AI-tekniker.

Studien syftade till att beskriva lämpliga metoder för en automatiserad traktplaneringsprocess och ge förslag på hur olika moment kan automatiseras. Målet är att göra traktplaneringen mer effektiv och samtidigt säkerställa att inte kvaliteten försämras.

Projektet har bestått av litteraturstudier som utförts parallellt med workshopar samt en djupintervju med en traktplanerare på Holmen skog.

Resultaten visar att vissa arbetsmoment av traktplaneringen är möjliga att automatisera idag, medan andra kräver fortsatta fältkontroller. Vidare utredning och utveckling kommer att behövas innan hela traktplaneringen är fullständigt automatiserad, men automatiseringsarbetet kan påbörjas direkt för att snabbare nå målet.

Nr 8-2021    Publicerad 2021-02-16 11:35
Teknik & maskinarbete
Hänsyn
Programvaror
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Gustav Friberg

Johanna Skarpman Sundholm

Luke Webber

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.