Gå till:

Kunskapsbrev, webbtjänster och artikelflöden

Öka kunskapen och fatta bättre beslut. En prenumeration på våra kunskapstjänster för dig och dina kollegor är ett smidigt sätt att få koll på de senaste rönen.

Vi vet att många i skogsbruket har fullt upp och kan behöva en påminnelse om att det finns ny kunskap att hämta. Därför kan du också prenumerera på våra tilläggstjänster.

Personanpassade kunskapsbrev

Du och dina kollegor väljer individuellt inom vilket eller vilka ämnensområden ni vill hålla er uppdaterade inom och får regelbundet koncisa sammanställningar av kunskapsläget. Välj ett eller flera av följande kunskapsbrev:

  • Plantor och förädling
  • Skötsel och miljö
  • Drivning
  • Transport och logistik
  • Planering
  • Alla ämnen

Webbtjänster

Våra webbaserade verktyg som finns på skogforsk.se samt skogskunskap.se finns tillgängliga att anropas via så kallade webbtjänster. Dessa webbtjänster kan integreras i interna och externa webbplatser och verktyg. Verktygen anropas då utan användargränssnittet som finns på våra webbplatser.

I prenumerationen ges befintlig prestanda, tillgänglighet och support. Tillgängliga verktyg kan förändras med tiden.

Artikelflöde

Våra artikelflöden kan bäddas in på interna eller externa webbplatser och läsas i RSS-läsare. Det ger till exempel medarbetare, leverantörer eller kunder möjlighet att snabbt scanna av ny kunskap. I prenumerationen ingår ett fritt antal artikelflöden där innehållet kan anpassas efter de målgrupper som besöker era olika webbplatser.

 

Nyhetsbreven, webbtjänsterna och artikelflödet ingår i en och samma tjänst i form av en gemensam prenumeration som gäller för hela företaget eller organisationen.

Börja prenumerera

Vill du teckna en prenumeration eller har du frågor, kontakta Inger Karlsson.

Prislista

Förvaltande företag och andra större skogsägare

Areal Avgift helår 2022
< 100 000 ha 5 200 kr
< 500 000 ha 15 100 kr
500 000–1 000 000 ha 30 000 kr
1000 000–2 000 000 ha 45 300 kr
> 2 000 000 ha 67 600 kr

 

Skogsägarförening

Areal Avgift helår 2022
< 500 000 ha 5 200 kr
500 000–1 000 000 ha 15 100 kr
1000 000–2 000 000 ha 30 000 kr
> 2 000 000 ha 45 300 kr

 

Enskilda skogsägare, entreprenad- och konsultföretag samt övriga företag.

Antal anställda Avgift helår 2022
1–10 st 1 650 kr
11–50 st 5 200 kr
51–100 st 15 100 kr
> 100 st 30 000 kr

 

Skolor

Avgift helår 2022
1 650 kr