Gå till:

Kunskapsbrev och artikelflöden

Öka kunskapen och fatta bättre beslut. En prenumeration på våra kunskapstjänster för dig och dina kollegor är ett smidigt sätt att få koll på de senaste rönen.

Vi vet att många i skogsbruket har fullt upp och kan behöva en påminnelse om att det finns ny kunskap att hämta. Därför kan du också prenumerera på våra tilläggstjänster.

Personanpassade kunskapsbrev

Du och dina kollegor väljer individuellt inom vilket eller vilka ämnensområden ni vill hålla er uppdaterade inom och får regelbundet koncisa sammanställningar av kunskapsläget. Välj ett eller flera av följande kunskapsbrev:

  • Plantor och förädling
  • Skötsel och miljö
  • Drivning
  • Transport och logistik
  • Planering
  • Alla nyhetsbrev

Artikelflöde

Våra artikelflöden kan bäddas in på interna eller externa webbplatser och läsas i RSS-läsare. Det ger till exempel medarbetare, leverantörer eller kunder möjlighet att snabbt scanna av ny kunskap. I prenumerationen ingår ett fritt antal artikelflöden där innehållet kan anpassas efter de målgrupper som besöker era olika webbplatser.

Både nyhetsbreven och artikelflödet ingår i en och samma tjänst i form av en gemensam prenumeration som gäller för hela företaget eller organisationen.

Börja prenumerera

Vill du teckna en prenumeration eller har du frågor, kontakta Inger Karlsson.

Prislista

Förvaltande företag och andra större skogsägare

Areal Avgift helår 2017
< 100 000 ha 4 900 kr
< 500 000 ha 14 500 kr
500 000 - 1 000 000 ha 28 800 kr
1000 000 - 2 000 000 ha 43 300 kr
> 2 000 000 ha 64 900 kr

 

Skogsägarförening

Areal Avgift helår 2017
< 500 000 ha 4 900 kr
500 000 - 1 000 000 ha 14 500 kr
1000 000 - 2 000 000 ha 28 800 kr
> 2 000 000 ha 43 300 kr

 

Enskilda skogsägare, entreprenad- och konsultföretag samt övriga företag.

Antal anställda Avgift helår 2017
1-10 st 1 500 kr
11-50 st 4 900 kr
51-100 st 14 500 kr
> 100 st 28 800 kr

 

Skolor

Avgift helår 2017
1 500 kr