Gå till:

Webbtjänster och artikelflöden

Håll dig uppdaterad, öka kunskapen och fatta bättre beslut genom våra kunskapstjänster.

Här har vi samlat information om våra webbtjänster och artikelflöden.

Webbtjänster

Våra webbaserade verktyg som finns på skogforsk.se samt skogskunskap.se finns tillgängliga att anropas via så kallade webbtjänster. Dessa webbtjänster kan integreras i interna och externa webbplatser och verktyg. Verktygen anropas då utan användargränssnittet som finns på våra webbplatser.

I prenumerationen ges befintlig prestanda, tillgänglighet och support. Tillgängliga verktyg kan förändras med tiden.

Artikelflöde

Våra artikelflöden kan bäddas in på interna eller externa webbplatser och läsas i RSS-läsare. Det ger till exempel medarbetare, leverantörer eller kunder möjlighet att snabbt scanna av ny kunskap. Artikelflödet är fritt och innehållet kan anpassas efter de målgrupper som besöker era olika webbplatser.

Vill du ta del av våra webbtjänster eller artikelflöden, kontakta Inger Karlsson.