Gå till:

Underlag för framtidens operatörsstationer

Visionsskiss av framtidens operatörsstation
Foto: Tobias Persson
Intresset för automation och fjärrstyrning är stort inom skogsbruket, men hur ska tekniken utformas för att förbättra arbetsmiljön? Ny studie ger underlag för framtidens operatörsstationer.

Intresset för automation och fjärrstyrning av maskiner är stort inom många branscher. Även inom jord- och skogsbruk är det en växande trend som i många fall kan föra med sig förbättringar för både arbetsmiljön och produktiviteten. Idag är maskinförarna ofta utsatta för skadliga nivåer av helkroppsvibrationer och det finns risk för fallolyckor, till exempel när de klättar in och ut ur hytten. Därtill är arbetet också ensamt eftersom förarna sitter själva i en hytt, ofta långt hemifrån.

Underlag för fortsatt förbättring

Den här studien har genomförts i samarbete med RISE (enheten för Jordbruk och livsmedel) och har fokuserat på att ta fram underlag och sammanställa kunskap som behövs för att kunna utforma operatörsstationer efter förarnas behov, både inom jord- och skogsbruk. Studien har bestått av intervjuer, studiebesök och litteraturstudier för att analysera vilka behov som operatörerna har och hur de kan tillfredsställas. Ett delmål var att göra en behovsanalys och specifikation av operatörsstationer för fjärrstyrning inom jord- och skogsbruk.

Resultat

Litteraturstudien visade att det finns god vetskap om hur man utformar en operatörsstation utifrån fysiska, haptiska (känsel), kognitiva, sociala och organisatoriska aspekter. Det är viktigt att det finns möjlighet till individanpassning av skärmar och spakar samt valmöjligheter i informationsförmedlingen, till exempel vad som ska indikeras med ljud, ljus, eller vibrationer. Ytterligare en slutsats är att arbetet i operatörsstationer kan innebära nya arbetsmiljöutmaningar, som för mycket stillasittande, ansträngande ljusmiljö vid arbete med bildskärmar eller illamående vid arbete med VR-glasögon.

Läs fördjupning

Sensorer som uppfyller informationsbehovet

För både jord- och skogsbruk finns ett behov att utveckla sensorer (utöver bildinformation) som kan ersätta sensorisk information som föraren annars upplever på plats i maskinen. Denna information är viktig för att operatören ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och säkert sätt. De intervjuade maskinförarna hade många förslag på hur informationsbehovet kunde tillgodoses för att de ska kunna utföra arbetet i en operatörsstation på ett liknande sätt.

Eftersom fjärrstyrningssystemet är komplext och kräver hög säkerhet och tillförlitlighet blir teknikutvecklingen dyr, därför kan den inte motiveras enbart utifrån förbättrad arbetsmiljö. Genom att kombinera en högre grad av autonoma moment med fjärrstyrning kan dock tekniken bli intressant inom både jord- och skogsbruk om det innebär att produktiviteten samtidigt kan höjas, till exempel genom att samma operatör kan köra (övervaka) flera maskiner/skyttlar samtidigt, eller kan utföra olika arbetsuppgifter simultant.

Studien har finansierats av SLO-fonden.

Nr 81-2021    Publicerad 2021-09-07 13:20
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.