Gå till:

Analys av potentiella mervärden i kedjan skog-industri vid användning av pulsintensiv laserscanning

FORAN Sverige AB har utvecklat en metod för att inventera skog med laserscanning med så hög upplösning att enskilda träd kan identifieras.

Syftet med denna studie var att göra en bred sammanställning av befintlig kunskap för att beskriva de möjligheter som Single Tree® erbjuder skogsbruket. De områden där potentialerna bedömts som störst har identifierats. Potentialer i hela kedjan från strategisk till operativ planering i skogsbruket och vidare till kundnytta för industrin har belysts. I vissa fall har fördelarna kunnat kvantifieras men ej alltid.

Nr 74-2008    Publicerad 2008-01-01 00:04
Planering
Programvaror
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.