logga
Kollegor inom Forskningsservice
Tobias Bergman
Tekniker
Ninja Bernzen
Tekniker
Andrea Cusatis Chizzotti
Tekniker
Mihály Czimbalmos
Chef Forskningsservice
Jessica Dahlkvist
Tekniker
Margaretha Edvardsson
Odlingsledare
Monica Ericson
Tekniker
Alessandra Garifo
Tekniker
Valentin Hye-Knudsen Lindblom
Försökstekniker
Jessica Jonsson
Stationsassistent
Elina Kalmi
Seniortekniker
Urška Klepec
Seniortekniker
Marie Lundström
Seniortekniker
Monica Lundström
Seniortekniker
Mats Mering
Fastighetstekniker
Ingrid Mickelmats
Tekniker
Tobias Nestander
Tekniker
Jan Nestander
Seniortekniker
Joakim Nilsson
Tekniker
Eva Persson
Seniortekniker, Stationsassistent
Christer Renman
Tekniker
Karin Strömgren
Platschef
Jesper Ullström
Tekniker
Mikael Westerlund
Seniortekniker
Lars Wremert
Seniortekniker
Jens Zetterqvist
Tekniker
Cecilia Åström
Tekniker