logga
Korttidstest med poppelkorsningar i Ekebo.
Bild: Mateusz Liziniewicz
Odlingsarealen av poppel förväntas öka. Detta gör att behovet är stort av att få fram fler snabbväxande och resistenta poppelkloner. Skogforsk har inlett tre försök för testning av nya kloner.

Användningen av biomassa till energiproduktion ska öka för att uppnå regeringsmålet om 50 procent förnybar energi år 2030 och 100 procent år 2040. Snabbväxande popplar (Populus sp.) kan komma att spela en viktig roll i detta mål. 

Stor potential

Poppel producerar på de bästa markerna i södra Sverige mellan 16 och 23 m3 per hektar och år, vilket motsvarar ca 8,4 ton torr biomassa per hektar och år. Även arealmässigt är potentialen stor, där det idag finns ca 0,5 miljoner hektar lämplig jordbruksmark i Sverige att utöka poppelodlingarna med, samt ytterligare 1,3 miljoner hektar av första generationens granbestånd som är lämpliga för poppel. 

Fler bra kloner behövs

Men trots att både arealer och produktionspotential finns, är landets poppelplanteringar inte så många till antalet. En anledning till det är att det finns så få bra poppelkloner. Skogforsk rekommenderar idag tre poppelkloner för användning i södra Sverige och ingen till norra Sverige, detta trots flera försök att ta fram kloner som växer bra.

Den största orsaken till att det inte finns fler rekommenderade kloner är känslighet för svamp- och bakteriesjukdomar, där angrepp kan leda till en väsentlig försämring av trädens tillväxt och kvalitet, eller att de till slut dör. 

Monoklonala poppelodlingar

Det begränsade antalet poppelkloner gör att planterade odlingar är monoklonala. Detta ökar i sin tur riskerna i samband med angrepp av sjukdomar, eftersom klonernas resistens kan upphöra med åldrandet eller kan angripas av nya sjukdomar som ännu inte finns i Sverige, men som skapar stora problem i europeiska poppelplanteringar. 

Försök för att hitta nya kloner

Det finns alltså ett stort behov av att få fram fler genetiskt testade kloner som växer bra och som är resistenta mot sjukdomar. För att hitta fler poppelkloner har Skogforsk etablerat tre försök för odling i södra Sverige. De testade klonerna kommer från korsningar mellan poppelarterna P. trichocarpa och P. maximowiczii. Detta är samma som i klonen OP42, vilken är den mest använda i södra Sverige. 

Femton plantor per klon planterades på tre platser med det långsiktiga målet att välja ut välproducerande och resistenta kloner för användning i södra Sverige. Urvalet kommer att göras efter 12 år, medan förval kan göras redan efter sex år. 

Finansiering

Projektet har finansierats av Energimyndigheten (Energimyndigheten) inom ramen för projektet ”Förbättring av produktionspotential för hybridasp och poppel”- 47977-1. 

Nr 77-2022    Publicerad 2022-12-01 09:43

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.