logga
XDesign är ett verktyg för att sätta samman komplicerade korsningsscheman inom skogsträdförädling, inklusive de som optimerar genetiskt bidrag och undviker släktskap mellan ingående föräldrar.

XDesign behöver en lista på selekterade kandidater, deras stamtavla, skattade avelsvärden (EBV) och önskat använt antal i korsningsschemat. Användaren kan specificera om korsningarna ska vara positivt ordnade efter avelsvärde eller slumpmässiga, och kan specificera ett tröskelvärde för maximalt släktskap mellan föräldrar i en given kombination. Programmet generar en lista med korsningar, givet de föräldrar som är avsedda att korsas, deras parvisa medelavelsvärden och släktskapet mellan föräldrar i varje enskild korsningskombination.

Läs rapporten “XDesign 1.0: a tool for generation of complex mating designs with optimal contributions” för instruktioner om installation och användande av programvaran.

XDesign uppdateras kontinuerligt. Anmäl dig nedan för att få ett mejl när nya versioner av verktyget släpps.

XDesign update notification