logga
OPSEL är ett hjälpverktyg vid urval av träd inom skogsträdsförädlingen. Se rapporten för instruktion till installation och användning.

OPSEL är ett hjälpverktyg i förädlingsarbetet och kan användas både vid urval av träd till förädlingspopulationer och till fröplantager. Vid ett urval undviks inte släktskap mellan utvalda träd helt och hållet, utan den genetiska vinsten maximeras givet en fastställd begränsning vad gäller tillåtet släktskap mellan utvalda träd.

OPSEL och dess stödjande program är fritt tillgängliga från Skogforsk för forskning och icke-kommersiella ändamål.

Se rapporten "OPSEL 2.0: a computer program for optimal selection in forest tree breeding" för hjälp vid installation, preparering av indata samt programstyrning och resultattolkning.

OPSEL uppdateras kontinuerligt. Anmäl dig nedan för att få ett mejl när nya versioner av verktyget släpps.

OPSEL update notifications