Gå till:

Nya regler för transport av farliga ämnen

Foto: Skogforsk
EUs regler för transport av farliga och miljöskadliga ämnen har ändrats. TSG, Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, har därför uppdaterat sin handbok, som belyser ämnet ur skogsbrukets perspektiv.

”I skogsarbete transporteras ofta farliga och miljöskadliga ämnen, som till exempel diesel och spillolja. I den uppdaterade handboken sammanfattas de regler som direkt berör skogsbruket”, säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk och redaktör för handboken.

Handboken beskriver vilka tillstånd och vilken utbildning som krävs för olika typer av transporter och olika slags gods. Dessutom finns information om hur fordon och vagnar ska märkas, mallar för godsdeklaration och mycket annat.

”Syftet med handboken är att förenkla tillämpningen av de nya reglerna”, säger Rolf Björheden.

Boken finns att läsa och spara ner på Skogforsks Kunskapsbank HÄR.  

2021-08-16 07:07