logga
För arbetet i skogen krävs transporter av farliga och miljöskadliga ämnen, som diesel och spillolja. Här finner du en sammanfattning av de regler som direkt berör skogsbruket.

Denna sida uppdaterades 2022–10–11 med den senaste versionen av handboken "Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket".

EUs regelverk för transport av farligt gods är omfattande och sedan 1 juli 2017 gäller nya regler. För att underlätta tolkningen har skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG) valt ut och sammanfattat det som direkt berör skogsbruket.

I handboken beskrivs vilka tillstånd och vilken utbildning som krävs för olika typer av transporter och olika slags gods. Dessutom får du veta hur fordon och vagnar skall märkas, mallar för blanketter med mera. Allt för att förenkla din tillämpning av de nya reglerna.

Reglerna revideras fortlöpande. Då det sker publicerar vi en ny version av handboken. Nu kommer åter en ny upplaga, den femte. Ändringar berör främst utbildningskraven och hantering av lösa behållare.

Du hittar de nya reglerna i ”Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket”.

Nr 56-2017    Publicerad 2017-07-01 12:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.