Gå till:

Kan gåtan om spräckta rutor få sin lösning?

Foto: Skogforsk
Skogsmaskiners säkerhetsrutor kan brista i situationer där de normalt förväntas hålla. Nu vill skogsbruket i Sverige, Finland och Norge samla in data för att komma åt problemet.

En enkätundersökning har initierats av Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG, som leds av Skogforsk. Även Skogforsks samarbetspartners i Finland respektive Norge, Metsäteho och Skogkurs, bidrar i projektet.
Förhoppningen är att de som äger eller kör skogsmaskin ska uppge om de har bytt säkerhetsruta, vilken maskin den satt i och vilka anledningar som fanns för bytet.
– Eftersom enkäten går ut även i Finland och Norge ger det oss betydligt störrre möjligheter att ta reda på vad som ligger bakom problemen med säkerhetsrutor, säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk och den som leder projektet.
Han uppmanar nu maskinägare och förare som kan bidra med information att ta sig tid att fylla i enkäten.
– Ja, allvarliga olyckor har inträffat och även flera allvarliga tillbud. Vi är väldigt angelägna om att komma till rätta med det här, säger Rolf Björheden.
TSG, Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, har länge engagerat sig i frågorna kring skogsmaskiners säkerhetsrutor. En informationsfolder, som publicerats på Skogforsks Kunskapsbanken har sammanfattat det aktuella kunskapsläget. Gå vidare till enkäten här

2021-09-17 10:36