logga
Bild: Petrus Jönsson
Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG, har länge engagerat sig i frågorna kring skogsmaskinens säkerhetsrutor. Nu sammanfattas kunskapsläget i en kort informationsfolder.

Foldern innehåller råd till alla skogsmaskinförare om hur de kan minska risken för att råka ut för en olycka på grund av havererad säkerhetsruta. 

Skogsmaskinens säkerhetsrutor är en del av hyttens skyddsbarriär. Rutor av polykarbonatplast har mycket goda hållfasthetsegenskaper och klarar de olika test som krävs för ett godkännande. Trots det händer det att säkerhetsrutor går sönder, även i situationer där de normalt sett skall hålla. Flera allvarliga olyckor har inträffat, liksom tillbud med hög skaderisk för föraren.

Risken kan minskas genom korrekt underhåll av rutorna men också genom ett säkert arbetssätt. TSG ger råd för säkrare arbete i skotare och skördare.

Orsakerna till att säkerhetsrutorna oväntat brister är inte helt kända. För att lösa problemen behöver vi få ett större dataunderlag. Du som äger eller kör skogsmaskin kan hjälpa oss genom att rapportera mindre tillbud och tillfällen då du bytt rutor på din maskin. En enkel webbenkät, som tar någon minuter att fylla i finns här.

Läs mer i TSGs skrift.

Nr 57-2020    Publicerad 2020-10-02 11:08

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.