Gå till:

ABSE 20 balanserar riskfördelning mellan entreprenör och skogsbolag

Hovrätten håller en maskinentreprenör ansvarig för utbrottet av Västmanlandsbranden 2014. I dag bidrar avtalsmallen ABSE 20 till balanserad riskfördelning mellan entreprenör och beställare.

Det är i de nya Allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 20, som ersättning vid stillestånd regleras, vilket bidrar till att balansera riskfördelningen mellan entreprenörer och uppdragsgivare.

"Det är viktigt att parterna i en affärsuppgörelse vet vilket ansvar var och en har och att man på det sättet känner en trygghet och får lättare att fatta rätt beslut i vardagen. Avtalsskrivningarna om ekonomisk ersättning när maskinerna måste stå still är ett exempel. Tydligare ansvarsfördelning ger i praktiken färre misstag. Och när misstag trots allt begås blir det lättare att utreda och klargöra ansvarsfrågan”, säger Anders Mörk, Skogforsk, som koordinerar arbetet i den så kallade APSE-kommittén där ABSE 20 tagits fram.

Bakom de nya Allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 20, står SE Skogsentreprenörerna och ett antal beställarorganisationer (bolag och skogsägarföreningar). ABSE utgör grunden i APSE, som står för Avtalspaket för skogsentreprenad.

Avtalspaketet ägs av APSE-kommittén med representanter från 15 bolag och organisationer, som tillsammans hanterar cirka hälften av Sveriges årliga virkesskörd. Det är APSE-kommittén som beslutar om förändringar och uppdateringar av avtalspaketets olika delar.

Förebyggande arbete mot skogsbränder

Skogsbolag, skogsägarföreningar och entreprenörer utvecklar också löpande arbetet för att förebygga skogsbränder. Arbetet sker i samverkan med bland andra MSB, räddningstjänster och försäkringsbolag. Bland annat har riktlinjer och rutiner för skogsbrandsförebyggande åtgärder tagits fram, vilka nyligen har uppdaterats. Läs mer om det HÄR.  

2021-05-05 11:11