Gå till:

På väg mot framtidens virkesmätning

Skogforsk arbetar nu för att bygga upp en större verksamhet inom virkesmätning
Skogforsk har en nyckelroll i arbetet med att utveckla framtidens virkesmätning. I samarbete med SLU, Biometria och flera branschföretag kartläggs nu vilka forskningsbehov som finns.

– Fjärrmätning, automatisering av vissa moment i mätningen, och nya regler för kvalitetsklassning av massaved är några framsteg som gjorts på senare år. Men branschen vill att det ska hända ännu mer, framför allt inom automatisering, säger Maria Nordström, biträdande chef för forskningsprogrammet Värdekedjor på Skogforsk.

När Skogforsk, Biometria och SLU nyligen arrangerade en workshop på Skogforsks huvudkontor i Uppsala gick startskottet för en branschgemensam kraftsamling på området. Totalt 24 personer från Skogforsk, SLU, Biometria och elva branschföretag deltog.

– Det var en bra övning där företagen gav sin syn på de behov som finns och vad som behöver göras. Vi är väldigt glada för företagens engagemang, vår utgångspunkt är alltid att vår forskning ska skapa största möjliga nytta för hela branschen, säger Maria Nordström. 

En tydlig slutsats av workshopen är att det finns potential att successivt öka automatiseringen inom virkesmätningen. Det gäller dels mätning av virkets kvantitet, dels mätning av dess innehåll (egenskaper och kvalitet). Men även den digitala värdekedjan i skogsbruket kan utnyttjas bättre i virkesmätningen, tror Maria Nordström.

– Allt virke har ju redan mätts av skördaren och vi har information om lagringstider och liknande i systemen. Dessa data kan användas för att beskriva virket genom hela värdekedjan, vilket öppnar för att vissa av dagens mätmoment kan rationaliseras bort, säger Maria Nordström och påpekar samtidigt att man med virkesmätning inte enbart avser den betalningsgrundande mätningen.

– Nej, information om virket i hela värdekedjan från skog till industri är även central för att kunna styra virkesflöden och industriprocesser, säger hon.

Efter workshopen i början av oktober blir nästa steg att skapa förutsättningar för finansiering av ett större branschprogram med tillämpade forskningsprojekt och med Skogforsk som värd. Parallellt med branschprogrammet arbetar SLU för att få till en forskarskola med doktorander.

– På Skogforsk håller vi inom ramarna för vår forskningsstrategi på att bygga upp en större verksamhet inom virkesmätning. Tidigare har vi enbart utfört enskilda projekt och uppdrag, säger Maria Nordström.

Som en första förstärkning anslöt i våras Kari Hyll, som har en forskningsbakgrund inom mätteknik på KTH, RISE och King´s College i London.

– Jag jobbar just nu med att ta reda på vilken tillämpad forskning vi kan bedriva för att möta branschens behov på medellång sikt, det vill säga  inom två till fem år, säger Kari Hyll.

 

2019-10-14 12:07