logga
Ett standardiserat koncept för hur inventeringarna ska göras presenterades på ett uppstarsmöte den 5 april.
Bild: Julio Gonzalez, Skogforsk
Mer än 20 procent av plantorna som planteras i skogsbruket blir inte äldre än tre år, enligt en forskningsrapport från Skogforsk. Problemet ska lösas i ett nytt forskningsprojekt, Föryngringskollen.

Skogsbrukets planteringar domineras av förädlade plantor, som drivs upp i skogsplantskolor. Dör de förädlade plantorna ersätts de av plantor som etablerats genom självsådd från träd i omgivande skog eller, i värsta fall, av annan vegetation än träd. Eftersom förädlade plantor växer upp till 25 procent bättre än oförädlade plantor innebär detta stora förluster med avseende på såväl ekonomi som inbindning av koldioxid. Nu vill forskarna ta reda vilka faktorer som ligger bakom att en så stor del av de plantor som planteras i skogsbruket aldrig bidrar till att skapa framtidens skogar.


”Plantornas överlevnad och tillväxt från plantering fram till röjning är beroende av många samverkande faktorer. Samtidigt ändras förutsättningarna för plantöverlevnad snabbt, bland annat med avseende på förändrade plantsortiment, nya snytbaggeskydd och ett varmare klimat”, säger Jonas Öhlund, Skogforsk, en av forskarna i Föryngringskollen.   


Vid sidan av Skogforsk, som leder projektet, deltar åtta företag från skogsbruket. Tillsammans ska de inventera över 2 500 planteringar runt om i landet för att samla kunskap om varför en så stor andel plantor inte överlever längre än tre år. Med start våren 2022 satsas två miljoner kronor per år under en femårsperiod. Och då är kostnaderna för inventeringar inte medräknade.

Stora datamängder

“Det här är ett jätteprojekt, och samarbetet ger oss stora skalfördelar då varje företag får möjlighet att ta del av betydligt större datamängder än enbart från sina egna planteringar", säger Mattias Berglund, forskare på Skogforsk och projektledare för Föryngringskollen.


Data från inventeringarna samlas i en databank för vidare analyser och slutsatser, vilka presenteras löpande för att så snabbt som möjligt överföra kunskapen till skogsbruket. 


”I takt med att vi fyller på med inventeringsresultat i databanken kommer vi att kunna identifiera högriskkombinationer, till exempel plantsort och planteringspunkt, där risken för höga plantbortfall är stor. En viktig del i projektet är att det löper över flera år, vilket också ger möjlighet att förstå vädrets påverkan på resultaten", säger Mattias Berglund.


Årligen planteras cirka 400 miljoner plantor i skogsbruket till en kostnad på långt över en miljard kronor inklusive planteringsarbete.


Fotnot: uppgiften om att mer än 20 procent av skogsbrukets planterade plantor inte blir äldre än tre år är tagen ur Skogforsks arbetsrapport 1052–2020.

Publicerad 2022-04-25 15:54