logga
2015 höjdes tillåtna bruttovikten på timmerfordon från 60 till 64 ton. Det ledde enligt Skogforsks enkätundersökning till minskad bränsleförbrukning på totalt sex procent per tonkilometer.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 941-2017.

En viktig förutsättning vid arbetet med att minska bränsleförbrukningen för skogsbrukets transporter är att känna till aktuell förbrukning. Skogforsks samverkans­­grupp för transportteknik, VSG, initierade därför en kartläggning av frågan genom en enkätundersökning bland landets skogsåkare. Enkäten har tidigare genomförts 2008 och 2013. Nu kommer resultaten från 2016 års undersökning. 

Resultaten visar att medelförbrukningen mätt som liter/km, och liter/tonkm är snarlika mellan de tre åren och en tendens till minskning för liter/ton, vilken troligen kan förklaras av minskat transportavstånd.

Sedan 2013 har maximal bruttovikt ökat från 60 till 64 ton och i enkäten 2016 registrerades storleken hos varje enskilt lass. Beräkningar utifrån totalvikten visar att mätt som liter/km ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent då lastbilens totalvikt ökar från 60 till 64 ton, medan den sjunker med cirka
sex procent om den mäts som liter/ton samt liter/tonkm.

Några anledningar till att medelvärdena inte ger utslag för den utökade bruttovikten kan vara att bränsleförbrukningen mellan åren härstammar från olika stickprov utan koppling till varandra och att den genomsnittliga totalvikten är ganska lika mellan åren.

Läs mer i rapporten.

Nr 51-2017    Publicerad 2017-06-19 09:57

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Torbjörn Brunberg
Tidigare anställd
Claes Löfroth
Tidigare anställd
Fredrik Johansson
Projektledare