logga
Analyser med hjälp av simulering visar att skogsbränsletransporterna kan bli betydligt billigare om leverantörerna byter bränslevolymer med varandra.

Det är ganska vanligt att skogsbolagen byter massaved och timmer med varandra för att minska sina logistikkostnader och förbättra sitt resursutnyttjande. Man strävar också efter att samordna så att återresan, så långt möjligt, kan utnyttjas för returtransporter. På detta sätt minskas tomkörningen som annars skulle uppgå till 50 procent. 

Denna rapport visar att det finns en betydande potential att även för skogsbränsle minska transportkostnaderna genom lägesbyten. Analyserna har genomförts med simuleringsverktyget ExtendSim, baserat på historiska data över skogsbränsletillgång och –konsumtion i Mälardalsregionen. I regionen finns ett stort antal leverantörer och konsumenter av skogsbränsle vilket ökar möjligheterna till kostnadsbesparande byten. Enbart byten som resulterar i att båda parter i bytet uppnår minskad transportsträcka beaktades. Sett över hela året kan mellan 9–24 procent av transporterna bytas, men nivån varierar mellan olika bolag. Den möjliga minskningen i medeltransportsträcka uppgår till 3–15 procent.

Nr 102-2014    Publicerad 2014-12-01 14:45

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.