Gå till:

WWF: ”Ett nödvändigt ont”

Peter Roberntz, WWF.
– Vi är positiva till biokrediter, eller … snarare ser vi det som ett nödvändigt ont, eftersom biologisk mångfald inte värdesätts i det ekonomiska system vi har idag.

Text: Elin Fries, Bitzer

Den regering vi har nu håller på att abdikera när det gäller statens ansvar. Då blir det här ett sätt att skydda eller restauera naturvärden, säger Peter Robertz på WWF.

Biokrediter kan bli en slags add-on till dagens certifiering menar Peter Roberntz.

– Certifieringen räcker inte i dag för att säkra hållbarheten.

Han ser stora likheter det som diskuteras internationellt, payment ecosystem service och som redan används i andra länder såsom Frankrike. Samtidigt ser han risker med biokrediter.

– Det finns naturligtvis en risk att det här blir kan bli greenwashing, till  exempel om skogsbolag säljer biokrediter på en del av sin fastighet, men sedan avverkar naturvärden på andra delar av fastigheten. Eller att någon betalar för något som ändå hade skett utan betalning. Då uppstår trovärdighetsproblem. Därför är det viktigt att ha tydliga standarder och transparenta system. Men detta är ju en ny bransch som behöver mogna.

– Långsiktigheten riskerar också att gå förlorad beroende på villigheten att i längden betala för biokrediter. Och som sagt vore nog det bästa ifall staten betalade för att långsiktigt bevara gemensamma samhällsvärden men så ser verkligheten inte ut idag, säger Peter Roberntz