logga
Vision nummer 4, 2022

Vision nummer 4, 2022 – fullmatad med läsning om Autoplant, biokrediter, kulturhänsyn och virkesförsörjning. 

Autoplant har på rekordtid nått ännu ett mål – en autonom planteringsmaskin

Södra och Skogforsk undersöker hur skördardata kan se till att redan i skogen välja ut rätt träråvara för KL-trä.

Biokrediter – är det okej att naturskyddet finansieras av privata intressen? Vad säger Aleksandra Holmlund, doktorand på SLU? Vad säger marknaden? Vad säger Skogforsk?

Uthålligt ledarskap, obefintlig personalomsättning och noggrannhet mot markägarna är receptet för Anton Wendel och LNA skogsservice AB, årets Golden Logger-vinnare

Detta och mycket mer i Vision nummer 4, 2022.

 

Nytt för Vision: läs utvalda artiklar direkt på webben. Använd länkarna längre ner. Du kan fortfarande ladda ner hela tidningen och läsa på skärm via länken nedan.

Artiklar i detta nummer:
Uthålligt ledarskap bakom årets Golden Logger-vinnare
Skogsentreprenören Anton Wendel med företaget LNA Skogservice AB fick utmärkelsen Golden Logger. En av anledningarna var en nära på obefintlig personalomsättning.
Hundratusentals kultur- och fornminnen hittas med AI
– Här någonstans ska den vara ... eller är det kanske där borta? Vi är på jakt efter en nyupptäckt kolmila i en snöig tallskog söder om Skutskär. Även arkeologen Cecilia Ulfheim får anstränga sig. – Då är det ändå platt och sandigt här.
Husgrunder en större utmaning: ”Datorn behöver mer träning”
Efter det lyckade projektet att hitta kolmilor riktas sökarljuset mot nästa kulturlämning. Skogforsk undersöker möjligheten att hitta husgrunder med hjälp av laserdata som tolkas av AI – artificiell intelligens. Men det är inte lika lätt.
”Bättre – men det går för långsamt”
Allt färre kulturlämningar blir skadade, men trenden har mattats av.
”Bästa resultatet någonsin!”
Det jublas hos SCA. Bolaget har länge arbetat konsekvent med att få ner skadenivåerna på forn- och kulturlämningar. I år nåddes rekordlåga skador. Ett internt förändringsarbete, branschsamverkan och digitala snitslar ligger bakom succén.
WWF: ”Ett nödvändigt ont”
– Vi är positiva till biokrediter, eller … snarare ser vi det som ett nödvändigt ont, eftersom biologisk mångfald inte värdesätts i det ekonomiska system vi har idag.
Södra: ”Ett tillägg till vår naturvårdspremie”
Södras miljöchef Jessica Nordin vill ändra drivkrafterna för naturvård från piska till morot. Södra har nyligen infört en naturvårdspremie och ser biokreditmarknaden som ett komplement.
Swedbank provtrycker marknaden
Hårdare krav från EU, ökat tryck från företagen och en växande oro hos slutkonsumenterna för en biologisk ekosystemkollaps. Kan biokrediter vara en del av lösningen? Det är ingen slump att Swedbank nyligen gått in i projektet Biokrediter. De ska provtrycka marknaden.
Skogforsk följer utvecklingen
Vad är då Skogforsks roll på denna nya marknad, som berör snart sagt alla forskningsinstitutets intressenter?
Kolet blev till guld
Orsa Besparingsskog ligger långt framme vad gäller alternativ avkastning. Även kolkrediter är sedan 2022 en del av skogsaffären. Motprestationen? Business as usual.
Så skapas biokrediter
Biodiversitetskrediter skapas när skogsägarna genomför åtgärder i skogen som är positiva för den biologiska mångfalden. Den biologiska nyttan av åtgärderna varierar och det avspeglas i metoden för att beräkna krediter.
Orsa Besparing lovar inget bestämt: ”Vi får se vad det ger”
I Orsa Besparingsskogs nya skogsstrategi sänker man omloppstiderna med 40 procent – men testar samtidigt aktiv naturvård som kan ge intäkter i form av biokrediter. Kan det i så fall mildra bortfallet av de naturliga strukturer som inte hinner skapas i den allt yngre skogen?
Bio-business – nu provtrycks de nya skogsaffärerna
Vår existens är beroende av fungerande ekosystem. Det finns inget företag som inte direkt eller indirekt påverkar den biologiska mångfalden. Men statens medel för att skydda naturen sinar medan behoven växer. Är privata finansiärer räddningen? Häng med, för nu går det fort!
Kan lämpligt KL-trä identifieras i skogen?
Korslimmat trä har revolutionerat träbyggandet, men kravet på virkeskvaliteten skiljer sig från traditionella sågade trävaror. I ett nytt samarbete mellan Södra och Skogforsk undersöks hur skördardata kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av råvaran från skogen.
Nu är den lös!
Autonom markberedning och plantering har testats för första gången i projektet Autoplant. En snabb och lyckad utvecklingsprocess har nått ännu ett delmål. Vad händer nu? Vision tar tempen på det banbrytande innovationsprojektet.