Gå till:

Södra: ”Ett tillägg till vår naturvårdspremie”

Jessica Nordin, miljöchef på Södra Skogsägarna.
Södras miljöchef Jessica Nordin vill ändra drivkrafterna för naturvård från piska till morot. Södra har nyligen infört en naturvårdspremie och ser biokreditmarknaden som ett komplement.

Text: Elin Fries, Bitzer

– I dag jobbar man med restriktioner, och då ses inte biologisk mångfald som en tillgång för markägarna. Samtidigt är alla i samhället överens att bevarande av biologisk mångfald är väldigt viktigt. Och då måste man fundera på hur man sätter monetära värden på det som markägarna gör.

Hon tror att biokreditmarknaden kan vara en affärsmöjlighet för medlemmarna.

– Alla affärsmodeller handlar om trovärdighet, så det är viktigt att jobba fram de här systemen tillsammans i en transparent process. Och även jobba för standardisering.

Södra har själva nyligen infört en naturvårdspremie för medlemmar som avsätter mer än certifieringskravet på fem procent. Som mest kan medlemmarna få 25 kr per m3fub extra för sitt virke.

– Det är ju viktigt att de skogar som har höga naturvärden bevaras – samtidigt innebär det lägre virkesuttag. Premien kompenserar för det och synliggör medlemmarnas naturvårdsarbete, säger Jessica Nordin, som ser biokreditmarknaden som ett ytterligare steg för att utveckla nya affärsmodeller.

Att omvandla naturvårdsåtgärder till säljbara krediter ser hon som en knäckfråga.

– Kol är relativt enkelt att räkna på, men biologisk mångfald handlar ju om variation och det gör det betydligt mer utmanande. Här tror jag att man måste våga prova och vara öppen för att man kan revidera om det inte blir perfekt direkt. Södra tror att ersättningen bör betalas ut på årlig basis.

– En utmaning när det gäller biologisk mångfald är att naturvårdsnyttan svarar långsamt, så man måste vara uthållig. Det finns en risk att köparen går in i början av processenoch sedan tappar intresse. Det måste man hantera när man bygger det här systemet, säger Jessica Nordin.

Har ni på Södra själva räknat på hur ni påverkar biologisk mångfald?

– Inte så att vi kan säga att vi påverkar med minus 10 enheter eller plus 20 enheter. Våra certifierade medlemmar avsätter i snitt åtta procent av sina fastigheter till naturvård. Jag känner inte till någon annan sektor som investerar åtta procent av sina möjliga intäkter i  biologisk mångfald. Men vi har inget mått på om det är tillräckligt eller om vi borde göra mer. Kanske kommer det i framtiden.