logga
POPSIM är ett program för simulering av aktiviteter under flera generationer i en sluten förädlingspopulation

Med POPSIM kan första generationens plusträd förädlas enligt en given strategi. Programmet kan generera avkommor både för avkommeprövning och för den kommande förädlingspopulationen, utvärdera data från fältförsök (BLUP avelsvärden), selektera fördelaktiga träd med specifika selektionsmetoder, generera produktionspopulationer (t.ex. fröplantager, klonblandningar) samt beräkna olika populationsegenskaper (t.ex. genetisk vinst, effektiv populationsstorlek, diversitetsförlust).

Det finns även många möjligheter och alternativ från operativa förädlingsprogram inbyggda i POPSIM, exempelvis avkommeprövning, flexibla korsningsdesigner (t.ex. rangordnade och obalanserade), klonupprepning i fältförsök samt ett flertal selektionsmetoder (som även inrymmer restriktioner på släktskapet hos utvalda träd).

Se "Arbetsrapport 984-2018 POPSIM: a computer program for simulation of tree breeding programs over multiple generations" för hjälp med installation och användning av programmet.

POPSIM och dess stödjande program är fritt tillgängliga från Skogforsk för forskning och icke-kommersiella ändamål.

POPSIM är under ständig utveckling. Anmäl dig nedan för att få ett mejl när nya versioner av programmet släpps.

POPSIM update notification