logga
Bild: Dan Boman, Scania CV AB
Projektet adresserar samhällsutmaningen att på ett effektivt sätt ställa om till elektrifierade tunga vägtransporter. TREE fokuserar på skogsnäringen, som utgör 20 % av Sveriges tunga vägtransporter.

En övergång till elektrifierade fordon inom skogssektorn skulle ha en markant inverkan på minskningen av Sveriges CO2-utsläpp, samtidigt som resultat och kunskap kommer att bli överförbara till andra branscher. För att ställa om till fossilfria transporter behövs en systemomställning, där vi tillsammans utvecklar affärsmodeller, logistikplanering och teknik.

Projektets övergripande mål är att bidra till att 50 % av skogsbrukets nya lastbilar är elektrifierade år 2030. För att åstadkomma detta planeras en systemdemonstrator fördelad på sju siter. Systemdemonstratorn kommer att innehålla innovativa tekniska lösningar, affärsmodeller anpassade för elektrifierade transporter, och test av planeringsstrategier och verktyg. Projektet kommer även bygga kunskap om inverkan av policies och omvärldsfaktorer, samt ta fram en branschgemensam roadmap för omställning.

Skogforsk, skogsbrukets gemensamma forskningsinstitut, är koordinator för projektet tillsammans med nätverksorganisationen CLOSER vid Lindholmen Science Park. I projektet medverkar ytterligare 20 partners, inklusive skogsbolag, logistikföretag, åkerier, laddbolag, teknikföretag, samt universitet.

Projektet pågår 2023-11-20–2026-11-19 med stöd från FoU-programmet FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) hos Vinnova.

Vision, syfte och mål

Vision

Effektiva, elektrifierade skogstransporter som är del i den gröna omställningen.

Syfte

Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets vägtransporter genom att undanröja systembarriärer.

Övergripande mål

Bidra till att 50 % av skogsbrukets nya lastbilar är elektrifierade år 2030. Elektrifiering av 50 % av lastbilstransporterna motsvarar minskade CO2-utsläpp på cirka 260 000 ton per år.

Projektmål

 • Iterativ demonstration och utvärdering av logistiklösning med elektrifierade fordon.

 • Kunskap om utformning och val av plats för laddstationer och mobila energihubbars roll i systemet.

 • Verifierade insikter i styrkor och svagheter av olika strategier för logistik- och transportplanering.

 • Utvecklade affärsmodeller, som är samskapade i värdekedjan

 • Skapa övergripande systemförståelse.

 • Accelerera transformationen till elektrifierade transporter bortanför projektpartners.

Genomförande: systemdemonstrator med siter som nav för kunskapsbyggande

För att lyckas med elektrifiering av tunga transporter krävs både flera mindre och större tekniska lösningar, och förändringar inom affärsmodeller, organisation och beteende, infrastruktur, och regelverk och policies förverkligas. Dessa behöver läggas samman som bitarna i ett pussel. Projektet kommer att realisera lösningar och förändringar i en omfattande systemdemonstration, som fördelas på sju olika platser. Lösningarna som demonstreras inkluderar elektriska timmer- och flisbilar, elektriska HCT-fordon, mobila energihubbar, e-trailer, och avancerad ruttplanering. Siterna blir nav för kunskapsbyggande, forskning och innovation inom fordonstekniska innovation, el och laddning, transportplanering, affärsmodeller, och systemförståelse. Baserat på kunskapen i projektet kommer en roadmap för omställning av skogsbrukets transporter tas fram och kommuniceras.

 

Kombibild_rätt.jpg

Iterativt upplägg för kunskapsöverföring och flexibilitet


Projektet kommer att ha ett iterativt upplägg, där kunskap kontinuerligt samlas in från systemdemonstratorn, nya lösningar utvecklas, och allt mer komplexa funktioner och lösningar demonstreras.

Kunskapsspridning är en viktig del av projektet, och en TREE-konferens som är öppen för deltagande kommer att hållas årligen där kunskap delas med aktörer även utanför projektet.

 

iterativ.png

Aktörer och samarbetspartners

Omställningen till elektriska skogstransporter är i högsta grad en systemomställning, och en framgångsnyckel för projektet är den breda samverkan mellan aktörer. Med i projektet finns aktörer som representerar olika roller i värdekedjan. Projektets partners är spridda över hela landet, vilket gör att vi kan fånga variationer mellan olika landsdelar.

I projektet deltar:

 • Skogforsk
 • Closer (Lindholmen Science Park)
 • Scania
 • SCA
 • Stora Enso
 • Sveaskog
 • Södra
 • Holmen
 • DalaFrakt
 • Alltransport i Östergötland
 • OP Höglunds
 • LBC Frakt
 • VSV Unite
 • Virkeslogistik Mellansverige
 • Nimbnet
 • Zelk Energy
 • Biometria
 • bev-r
 • Kungliga Tekniska högskolan

TREE projektpartners_juni.jpg

Mer information och kontakt

Registrera dig för att få nyheter från TREE genom att mejla Anna via denna länk.

Kontaktpersoner i projektet

Skogforsk: Anna Pernestål, 072-961 81 16

Holmen: Elin Jaldeland, 0730-662076

SCA: Anton Ahlinder, 076-79 25 323

Stora Enso: Jörgen Olofsson, 070-6508456

Sveaskog: Anna Ahlin, 010-544 98 49

Södra: Joel Persson, 0470-85629

Projektnyheter
Projektstartsmöte för TREE-projektet

I början på februari hade vi två fullspäckade dagar med bra dialoger, nyttiga
workshops, intressanta reflektioner och lämpliga frågeställningar.

👉 Hur ska vi lösa infrastrukturen för laddstationer och mobila energihubbar?
👉 Vilka affärsmodeller behöver utvecklas?
👉 Hur ska framtida logistik- och transportlösningar se ut?

Med ovanstående och fler andra frågor ser vi effektiva, elektrifierade skogstransporter som en del i den gröna omställningen.

Representanter från alla projektpartners var med och bidrog till ett mycket lyckat projektstartsmöte.